Kasy fiskalne ON-LINE

 • 0

Kasy fiskalne ON-LINE

Od 1 maja 2019 roku istnieje możliwość zakupu kas fiskalnych ON-LINE. Oczywiście nasz firma także jest przygotowana na taką ewentualność.

SPRZEDAJEMY, FISKALIZUJEMY i SERWISUJEMY KASY ON-LINE

 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKACH PODATNIKA:

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia:

 • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

  (…)
  5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.

Wymiana kas fiskalnych na kasy on-line – dla kogo już, a dla kogo troszkę później?

Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada natychmiastowego obowiązku wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych na kasy online. Oto branże, które będą musiały zakupić i stosować kasy online jako pierwsze, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących:

 • od 1.01.2020 r. – branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,
 • od 1.07.2020 r. – branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla,
 • od 1.01.2021 r. branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze.

Masz pytania?

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Share This
  Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij