Lekarze a obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2015 roku

 • 0

Lekarze a obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2015 roku

Tags : 

Świadczysz usługi opieki medycznej – jesteś lekarzem lub lekarzem-dentystą? Przyjmujesz pacjentów w prywatnym gabinecie, lecz do tej pory korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Sprawdź, jakie zmiany przygotowało dla Ciebie Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2015. Być może stracisz prawo do wszelkich zwolnień z kas.

Ministerstwo Finansów szykuje kolejne zmiany dla podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wśród szerokiego grona podatników, którzy korzystają z prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, znajduje się wielu lekarzy różnych specjalizacji. Jeszcze całkiem niedawno – do końca kwietnia 2011 roku – lekarze korzystali z prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na rodzaj wykonywanej czynności – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej były zwolnione przeddmiotowo z tego obowiązku. Jednak wprowadzone wówczas przepisy pozbawiły ich tej możliwości. Teraz ustawodawca postanowił pójść jeszcze dalej i pozbawić usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy prawa do wszelkich zwolnień z kas.

Przypomnijmy: Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto. W przypadku lekarza, który w trakcie roku podatkowego rozpoczyna świadczenie usług bezpośrednio na rzecz takich osób, wartość limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej działalności.

Jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), które obowiązywało w latach 2013-2014, traci swoją moc z dniem 31 grudnia 2014 roku. Jeśli nie zostałoby zastąpione nowym, od 1 stycznia 2015 roku żaden podatnik nie miałby prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą urządzenia fiskalnego dotyczy wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku – znamy już jego projekt i wiemy, jakich zmian się spodziewać. Oczywiście nie obędzie się bez kolejnego ograniczenia możliwości korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. Jednak tym razem nie zostanie zmniejszony limit obrotów – tak jak ostatnio – wprowadzone zostaną natomiast nowe wyłączenia ze zwolnień. Czynności, które znajdują się w katalogu wyłączeń, nie mogą korzystać z żadnych zwolnień – bez względu na wysokość obrotu podatnika, niewielką liczbę transakcji, sposób zapłaty itp.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas znajduje się m.in. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f. Czytamy tam:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli zakupić to urządzenie. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień – kasa fiskalna w gabinecie lekarskim będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich.

Większość lekarzy świadczy swoje usługi między innymi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W prywatnych gabinetach tacy lekarze przyjmują np. w określonym dniu lub poza godzinami pracy w innej przychodzi bądź szpitalu. Jak w taki sposób świadczone usługi lekarskie mają się do obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Zgodnie z zasadą zapisaną we wspomnianym art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, kasa fiskalna służy do ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W myśl tej zasady lekarz mający kasę fiskalną wystawia paragony tylko pacjentom, którzy korzystają z jego usług bezpośrednio. Usługi lekarskie wykonywane na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą lub rachunkiem. Rozliczenie z samym pacjentem leży już w gestii przychodni czy szpitala. Za taki podmiot należy uznać zarówno NFZ, jak i każdą firmę prowadzącą prywatną przychodnię, prywatny szpital itd. Świadczenie usług lekarskich w ramach kontraktu z takim podmiotem nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej.

Jeśli więc lekarz świadczy swoje usługi wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ lub z jakimś innym podmiotem gospodarczym, nie musi mieć kasy fiskalnej. Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku, nie zobligują takiego lekarza do wprowadzenia kasy fiskalnej, ponieważ zwyczajnie nie świadczy on usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 Uwaga!

Przyjęcie prywatnie choćby jednego pacjenta po 1 stycznia 2015 roku będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia przez lekarza kasy fiskalnej. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 8 projektu nowego rozporządzenia, w takim przypadku kasę należy wprowadzić w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana pierwsza czynność wyłączona ze zwolnienia (wymieniona w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-i).

Natomiast lekarze, którzy świadczą usługi zarówno prywatnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ lub z innym podmiotem, będą mieli obowiązek ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 r. wyłącznie czynności wykonane bezpośrednio na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi.

Kiedy wprowadzić kasę w gabinecie lekarskim w 2015 roku?

Nowe przepisy nie zobligują lekarzy do wprowadzenia kas fiskalnych od razu 1 stycznia 2015 roku. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy dla podatników świadczących usługi, które zostaną dodane do katalogu wyłączeń z dniem 1 stycznia 2015 roku. Warto przypomnieć, iż katalog taki istnieje również obecnie, jednak czynności, które się w nim znajdują muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Natomiast po 1 stycznia 2015 roku dla usług nowododanych do tego katalogu obowiązywał będzie dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy.

 Ważne!

Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę do gabinetu lekarskiego najpóźniej 1 marca 2015 roku.

Termin 1 marca 2015 roku jest terminem ostatecznym – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić kasę do gabinetu lekarskiego wcześniej. Jednak lekarz powinien dołożyć starań, aby nie spóźnić się z wprowadzeniem kasy – jeśli tak by się stało, straciłby prawo do ulgi z urzędu skarbowego, która wynosi do 700 zł za każde urządzenie. Ponadto narażałby się na konsekwencje finansowe w przypadku wykrycia przez kontrolę skarbową wykonywania usług medycznych z pominięciem kasy fiskalnej.


Masz pytania?

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Share This
  Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij